இயேசுவே கர்த்தரே

இயேசுவே கர்த்தரே உயிர்தெழுந்தார் அவர் கர்த்தரே முழங்கால் யாவும் மடங்கும் நாவு யாவும் இயேசுவை கர்த்தரென்று அறிக்கை செய்யும் Read more »

ස්වාමීන්ය

ස්වාමීන්ය // මළවුන්ගෙන් නැඟිටුණු ස්වාමීන්ය සැම දණ නමව් සැම දිව් පවසව් යේසුස් නම් ස්වාමීන්ය Read more »

He is Lord

He is Lord // He has risen from the dead And He is Lord Every knee shall bow Every tongue confess That Jesus Christ is Lord Read more »