இயேசு நல்லவர்

இயேசு நல்லவர் /// நல்லவர் எனக்கு நான் நேசிக்கிறேன் /// இயேசுவை அவர் என் சுவாமி /// நல்லவர் எனக்கு Read more »

යේසුස් යහපත්ය

යේසුස් යහපත්ය /// යහපත්ය මේ මට මා ආදරෙයි /// ආදරෙයි යේසුස්ට මාගේ ස්වාමිනි /// යහපත්ය මේ මට Read more »

God is so good

God is so good /// He’s so good to me I love Him so /// He’s so good to me He is my Lord /// He’s so good to me Read more »

நாள் தோறும் அற்புதம் எதிர் பாருங்கள்

நாள் தோறும் அற்புதம் எதிர் பாருங்கள் ஜெபிக்கும்பொழுது எதிர்பாருங்கள் தேவனிடம் எதிர்பார்த்தால் தான் தினமும் அவர் அதை நடத்துவார் Read more »

හාස්කමක් පතමු සැමදා

හාස්කමක් පතමු සැමදා හාස්කමක් පතමු යාච්ඤාවෙනා පතා සිටියොත් සලස්වයි එතුමා සැමදා හාස්කමක් සිදුවෙන්නටා Read more »

Expect a miracle everyday

Expect a miracle everyday Expect a miracle when you pray If you expect it God will find a way To perform a miracle for you each day Read more »

அல்லேலூயா

அல்லேலூயா //// நேசிக்கிறேன் //// அன்பர் இயேசு //// கர்த்தர் இயேசு //// Read more »

හලෙලූයා

හලෙලූයා //// ආදරෙයි මා //// මිදුම්කරු //// යේසුස් ස්වාමී //// Read more »

Hallelujah

Hallelujah //// Lord we love you //// Blessed Jesus //// Jesus is Lord //// Read more »

என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ

என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ // என் இயேசுவால் ஆகாதது // என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ என் இயேசுவால் ஆகாதது ஒன்றில்லை // என் இயேசுவால் ஆகாதது // என் இயேசுவால் ஆகாதது ஒன்றில்லை Read more »