சிலுவை அண்டையில்

சிலுவை அண்டையில் நம்பி வந்து நிற்கையில் பாவ பாரம் நீங்கி வாழ்வடைந்தேன் எந்த நேரத்திலும் என் உள்ளத்திலே பேரானந்தம் பொங்கிப் பாயுதே Read more »

කුරුසීය ළඟ

කුරුසීය ළඟ // මගේ පාප බර වැටුණා විශ්වාසයත් එළියත් ලැබුණා නිතරම වාසනාවන්තයි Read more »

At the cross, at the cross

At the cross, at the cross Where I first saw the light And the burden of my heart rolled away It was there by faith I received my sight And now I... Read more »

இயேசுவின் பின்னே போகத்துணின்தேன்

இயேசுவின் பின்னே போகத்துணின்தேன் /// பின்னோக்கேன் நான் // சிலுவை என் முன்னே உலகம் என் பின்னே /// பின்னோக்கேன் நான் // யார் கைவிட்டாலும் கைவிடமாட்டார் /// பின்னோக்கேன் நான் // Read more »

යේසුස් අනුව යන්ට තීන්දු වෙම්

යේසුස් අනුව යන්ට තීන්දු වෙම් /// නොහැරේම් මා // කුරුසේ ප්‍රථමයෙන් ලෝකේ පසුවෙන් /// නොහැරේම් මා // මිතුරෝ අත්හැරියත් මම යමි පස්සෙන් /// නොහැරේම් මා // Read more »

I have decided to follow Jesus

I have decided to follow Jesus /// No turning back // The cross before me The world behind me /// No turning back // Though no one joins me Yet I will follow ///... Read more »

ஓ… நல்ல நேசரே

ஓ… நல்ல நேசரே // கல்வாரியில் ஜீவன் தந்தார் ஓ… நல்ல நேசரே // Read more »

ඒ සොඳ මිත්‍රයා

ඒ සොඳ මිත්‍රයා // කල්වාරියේ පණ දුන්නා ඒ සොඳ මිත්‍රයා Read more »

Oh, ever loving Friend

Oh, ever loving Friend // He died for me on Calvary Oh, ever loving Friend Read more »

நீங்கிற்றே

நீங்கிற்றே /// என் பாவப்பாரமெல்லாம் நீங்கிற்றே சர்வ பாவங்களும் இயேசுவின் இரத்தத்தினால் நீங்கிற்றே /// என் பாவப்பாரமெல்லாம் நீங்கிற்றே Read more »