இயேசுவின் பின்னே போகத்துணின்தேன்

இயேசுவின் பின்னே போகத்துணின்தேன் ///
பின்னோக்கேன் நான் //

சிலுவை என் முன்னே உலகம் என் பின்னே ///
பின்னோக்கேன் நான் //

யார் கைவிட்டாலும் கைவிடமாட்டார் ///
பின்னோக்கேன் நான் //

Genre:

Language:

Book: Page 5

Translations: I have decided to follow Jesus; යේසුස් අනුව යන්ට තීන්දු වෙම්

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.