இயேசு என்னைக் கைவிடமாட்டார்

இயேசு என்னைக் கைவிடமாட்டார் ///
கடும் புயல் வரினும்
பெரும் காற்று வீசினும்
அவர் என்னைக் கைவிடமாட்டார் ///

Genre:

Language:

Book: Page 3

Translations: He will never let go my hand; යේසුස් මගේ අත නාරියි

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.