இயேசுவின் பிள்ளை

இயேசுவின் பிள்ளை நான் இப்போதே வானோர் இன்பத்தைக் காண்பேன் இங்கே மீட்பர் மூலமாய் ஜீவன் பெற்றேன் ஆவியின் பேறாய்த் தூயன் ஆனேன் அன்பில் நிலைப்பேன், இன்பம் கொள்வேன் என்றும் இயேசுவை வாழ்த்தி நிற்பேன் இயேசுவைச் சேர்வேன் மெய்த் தொண்டனாய் மோட்சம் தோன்றுமே என் கண் முன்பாய் தூதரின்... Read more »

යේසුස් මගේ යයි

යේසුස් මගේ යයි, සෙත් ලත් වදන් කොයිලෙස් වනම්ද සැනසුම් එයින් පවින් මිදීම දෙව් තුම දී ආත්මෙන් උපන්නෙම් ලෙයින් සේදී මේ මගේ ගීයත් පැසසුමත් වෙයි සෑම දා ම හට දෙව්පුත් යටත්කම වෙයි සොම්නස් මගේ තේජස... Read more »

Blessed assurance

Blessed assurance, Jesus is mine O what a foretaste of glory divine Heir of salvation, purchase of God Born of His spirit, washed in His blood This is my story, this is my... Read more »

இந்நாளையே

இந்நாளையே // கர்த்தர் படைத்தார் // களிகூருவோம் // மகிழ் கொண்டாடுவோம் // இந்நாளையே கர்த்தர் படைத்தார் களிகூருவோம் மகிழ் கொண்டாடுவோம் இந்நாளையே // கர்த்தர் படைத்தார் Read more »

මේ දවසේ

මේ දවසේ // සමිඳුන් සෑදූ // ප්‍රීති වෙමු // අපි සෑම දෙනා // මේ දවසේ සමිඳුන් සෑදූ ප්‍රීති වෙමු අපි සෑම දෙනා මේ දවසේ // සමිඳුන් සෑදූ Read more »

This is the day

This is the day // That the Lord has made // We will rejoice // And be glad in it // This is the day that the Lord has made We will... Read more »